Warehousing, Order-Picking & Distributie

De goede samenwerking tussen HB Vervoer en een aantal belangrijke relaties heeft geleid tot de diensten Warehousing, Order-Picking & Distributie. We beschikken over ruime, veilige opslagmogelijkheden met goede condities waar de goederen worden opgeslagen. Op afroep worden goederen geselecteerd en gecombineerd tot vrachten om op locatie te worden afgeleverd. Onze flexibiliteit, betrouwbaarheid en servicegerichtheid zorgen ervoor dat u de afspraken die u maakt met uw klanten kunt nakomen.